Byt land / språk

English

English language

Sweden

Swedish language

North America

English (USA) language

Sub-Saharan Africa

English (South Africa) language

Asia-Pacific

English (USA) language

style="background-image: url('/media/1139/bergvik-header-applications-datacenter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=2000&height=579&rnd=132197599000000000')"

Datacenter

Installationsgolvet Iso Floor och installationstaket Iso Flex-Grid

Applikationer Datacenter

Installationsgolvet Iso Floor för Datacenters

Bergviks dynamiska installationsgolv Iso Floor har en unik uppbyggnad med ett stabilt underrede och specialdesignade golvplattor. Detta gör golvsystemet mycket flexibelt för era framtida behov gällande storlek, vikt på utrustning, behov av kylning etc. Bergvik Iso Floor är det enda golvsystemet som tillåter unik optimering för datacenters tack vare den flexibla designen.

Iso Floors utformning möjliggör en mycket enkel åtkomst till undergolvet. Samtliga golvplattor är lyftbara vilket underlättar vid kabeldragning och övriga installations- och servicebehov. Dessutom finns möjlighet till 120 cm långt mellanrum mellan benstöden för att ge maximalt utrymme under golvet.

Installationsgolvet Iso Floor har väldigt hög lastförmåga vilket möjliggör placering av utrustning som exempelvis UPS och CRAC/CRAH direkt på golvet.

 

Iso Flex-Grid för Datacenters

Iso Flex-Grid är installationstaket som fungerar både som ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning för användning i datacenters och med sin starka och smarta konstruktion klarar Iso Flex-Grid tung belastning och flexibel anpassning.

Iso Flex-Grid är utrustat med ett gängspår som löper längs bärverkets hela undersida. I detta spår kan all typ av utrustning enkelt monteras för upphängning. Ovanför taket kan utrustning som t.ex. kabelstegar, belysning, strömskenor och liknande enkelt monteras via spåret på profilens ovansida. Iso Flex-Grid är dimensionerat för punktlaster upp till hela 300 kg.

I likhet med Iso Floor kan Iso Flex-Grid anpassas efter den utrustning som står i datorhallen för optimal åtkomst i alla radgångar. Om man vid senare tillfälle behöver göra om- eller tillbyggnationer kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras efter de nya behoven.

 

 

Kontakta oss

Broschyr & produktblad

Produkter för Datacenter

Iso Floor för datacenter

För datacenter

Iso flex grid

Lastbärande installationstak

CAD & DESIGN

VI SKRÄDDARSYR ALLA VÅRA LÖSNINGAR

GOLV & TAK FÖR ALLA MILJÖER

50 ÅRS ERFARENHET!

KUNDER I ÖVER 100 LÄNDER

LÄS VÅRA REFERENSER

Nyhetsbrev