Byt land / språk

English

English language

Sweden

Swedish language

North America

English (USA) language

Sub-Saharan Africa

English (South Africa) language

Asia-Pacific

English (USA) language

style="background-image: url('/media/1124/bergvik-header-references.jpg?anchor=center&mode=crop&width=2000&height=579&rnd=132195071390000000')"

Referens

#Iso Floor #Svenska #Elutrymmen #Sjukhus

Länssjukhuset Ryhov bygger om

#Iso Floor #Svenska #Elutrymmen #Sjukhus

Samarbetet mellan Linjemontage och Bergvik Sweden funkar toppen. De hjälper snabbt till och hittar lösningar i befintliga utrymmen där Iso Floor får byggas i etapper för att inte störa eller äventyra person och driftsäkerheten på sjukhuset. Vid förändringar på anläggningsplatsen har Bergvik inställt sig med en rasande fart för kundens behov. Hjälteinsatser och professionell projektorganisation!

Dennis Månsson
Linjemontage

UTBYGGNATION OCH FÖRNYELSE AV KRAFTFÖRSÖRJNING

Projektet beräknas vara färdigt 2021. Tillsammans med vår beställare Linjemontage har Bergvik fått förtroendet att leverera installationsgolvet Iso Floor till dessa utrymmen. Totala ytan med ställverksgolv beräknas till ca 600m2.

Sjukhuset kommer att byggas ut enligt en översiktsplan som har tagits fram där den första etappen i utbyggnaden och moderniseringen av sjukhuset kallas D1, där man bland annat bygger ut med fler ytor som ska täcka en del av sjukhusets ökade behov.

CAD - Processen

I ett tidigt stadie blir Bergviks CAD-avdelning involverade, de designar golvet och ger förslag på hur Bergvik vill att golven ska byggas för att klara de laster som finns. Detta gav Linjemontage möjligheten i ett tidigt skede få en bild av hur lösningarna ser ut och vilka ändringar som behövs göras för att förenkla vid installationen av utrustning och kanalisation. Efter slutfört montage lämnas relationshandlingar över för att framtida användare på ett enkelt kan sätt kan se hur lösningen är uppbyggd.

Lösningar

I alla utrymmen har Bergvik använt Iso Floor i olika varianter. Med den flexibilitet Iso Floor har kan Bergvik på ett enkelt sätt designa golven efter den utrustning som finns. I detta fall har integrerade transformatorstativ och transportgångar använts för att kunna rulla in och ställa upp de 6000 kg tunga transformatorerna som är placerade i några av rummen.

PROJEKTFAKTA

När länssjukhuset Ryhov invigdes 1988 var det ett av Sveriges modernaste sjukhus. När man insåg att verksamheten förändrades i snabbare takt än lokalerna så upprättade man en översiktsplan där en fastighetsutvecklingsplan
ingick. Planen innehåller strategier och planer för den fortsatta utvecklingen av sjukhuset i ett perspektiv på 20-30 år.

 

DET HÄR ÄR RYHOV

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har cirka 3500 anställda och är det största sjukhuset i länet. Sjukhuset grundades år 1988 och var det näst dyraste byggprojektet i Sverige under 80-talet. Idag består Ryhov av 34 avdelningar och har mer än 400 000 besök varje år.

 

Tillbaka

Nyhetsbrev