Byt land / språk

English

English language

Sweden

Swedish language

North America

English (USA) language

Sub-Saharan Africa

English (South Africa) language

Asia-Pacific

English (USA) language

Kvalitet

Flexibla lösningar med högsta kvalitet

Bergvik tar ett helhetsansvar. Vi tar hand om projektering, design, installation och besiktning.

Detta innebär att vi har full kontroll över kvaliteten i alla led.

 

Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet att vi uppfyller kundens krav men om möjligt också överträffar önskemål och svarar mot andra behov som kunden har. Kundnytta är ett av ledorden i organisationen. Genom ett lyhört förhållningssätt mot våra kunder, leverantörer och medarbetare ska vi jobba med ständiga förbättringar och uppfattas som en utmärkt leverantör och en attraktiv arbetsgivare.

Genom regelbundna mätningar följer vi upp hur väl vi lyckas i vårt kvalitetsarbete och kan utifrån dessa prioritera korrigerande åtgärder. Dessa mätningar skall vara få till antalet men ändå stödja vår utveckling. Dessa riktlinjer omfattar alla som arbetar för företaget som anställd eller inhyrd.

 

Kvalitetspolicy (PDF)

 

 

Nyhetsbrev