HiFlex Floor

 

 

HiFlex Floor – på högre nivå!

Bergviks HiFlex Floor är den mest kostnadseffektiva lösningen för att skapa ett elrum med separat kabelvåning under. HiFlex Floor ersätter betonghåldäck som är både dyra och svåra att jobba med. Med nöjda kunder inom gruv-, el-, data- och massaindustrin sätter HiFlex Floor en ny standard för höga installationsgolv.


Underrede

HiFlex Floors konstruktion erbjuder golvhöjder upp till 4500 mm med en flexibel benstödsplacering på upp till 2000x2000 mm mellan benstöden. HiFlex Floors flexibla konstruktion ger en kort installationsfas samt gör det enkelt att förändra underredet i ett senare stadie utan att påverka den dagliga driften.

 


Fri tillgång till undergolvet

HiFlex Floors flexibla benstödsplacering ger mycket gott om utrymme under golvet för kabelvägar och utrustning som exempelvis transformatorer, PDU’s och CRAH-enheter.

 


Golvplattor

Till HiFlex Floor levereras låsta golvplattor vilket är ett krav för golv med en golvhöjd över 2000 mm. Som standard erbjuder vi större plattor med not och spont som är fastskruvade i underredet. För kabelgenomföringar, under till exempelvis elskåp, kan stålrörsramar monteras i golvet, detta ger full flexibilitet vid kabeldragning etc.
 

 

 

 

Fördelar

  • För golvhöjder från 2000 – 4500 mm.

  • All tung utrustning, som transformatorer står direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga fördyrande förstärkningar behövs.

  • Unikt flexibelt system som mycket enkelt möjliggör anpassningar vid framtida utbyggnader och förändringar.

  • Upp till 2000 mm mellan benstöden

  • Inga benstöd i vägen under skåp eller i kabelgångar eftersom benstödsplaceringen är flexibel.

  • Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks unika konsolfäste.

 

 

Ladda ner vår broschyr om HiFlex Floor