Bergvik Sweden AB

 

Vi har sedan 1970 tillverkat och levererat det självbärande ställverksgolvet Iso Floor som har överlägsen stabilitet, flexibilitet och styrka. Nöjda kunder i över 100 länder låter Bergvik säkra deras utrustning, även i

jordbävningsdrabbade zoner.

 

Med tillverkning i Sverige, Australien, Sydafrika och USA

ökar vi värdekedjan för våra kunder och sänker deras totalkostnader.

 

Genom att vara lyhörd för marknadens behov och att vi kontinuerligt utvecklar oss och våra produkter gör att vi upprätthåller en långsiktig lönsamhet och en stark position.

 

Vi strävar alltid efter att leverera rätt lösning i rätt tid till minsta kostnad. Detta genom att ha full kontroll över tillverkningen genom prognoser från vår marknadsgrupp

och genom att arbeta i självständiga grupper i enlighet med

ISO 9001 och ISO 14001. Detta har gett oss en världsledande position inom vårt segment.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Läs vår Kvalitetspolicy

    Läs vår Miljöpolicy